Nýtt sjókort af Reyðarfirði komið út

Sjómælingar Íslands gáfu nýlega út nýtt sjókort af Reyðarfirði. Kortið er nr. 716 og inni á því er hin nýja höfn Fjarðaráls við Mjóeyri. Kort þetta kemur í stað eldra korts af innsta hluta Reyðarfjarðar sem var með saman númer og í sama mælikvarða. Kortið er í fullri sjókortastærð (72×102 cm), mælikvarðinn 1:10 000, viðmiðun er WGS-84 og mörk kortsins: 65°00’00″n – 65°03’30″n, 14°02’00″v – 14°14’00″v.
Á sama tíma kom út ný útgáfa af sjókorti nr. 363 sem er af höfnunum í Hafnarfirði og Straumsvík, auk þess sem nýar útgáfur er einnig komnar af kortunum af Akureyri og Norðfirði. Eldri útgáfur af þessum kortum eru þar með fallnar úr gildi.

Á vefsíðu Sjómælinga hefur Hilmar Helgason framkvæmdastjóri sjómælingasviðs Landhelgisgæslunnar fjallað um mismunandi rithátt á staðsetningum sem eru gefnar upp í breidd og lengd í opinberum tilkynningum, lögum eða reglugerðum, en hér er vakin sérstök athygli á þessari umfjöllun.

“Undanfarið hefur gætt misskilnings vegna mismunandi ritháttar á staðsetningum sem eru gefnar upp í breidd og lengd í opinberum tilkynningum, lögum eða reglugerðum. Landhelgisgæsla Íslands hefur mælst til þess að ráðuneyti og opinberar stofnanir sameinist um að samræma rithátt á staðsetningum sem upp eru gefnar í baugahnitum til einföldunar fyrir notendur.

Landhelgisgæslan og Siglingastofnun Íslands, hafa nú sammælst um að umræddur ritháttur verði samræmdur innan stjórnsýslunnar og víðar þannig að ekkert fari á milli mála í þessum efnum. Einnig er mikilvægt að rithátturinn sé í samræmi við það sem tíðkast í nágrannalöndum okkar að teknu tilliti til hefða sem þar ríkja, svo sem þeirri að í enskumælandi löndum eru brot úr mínútu rituð með punkti til aðgreiningar en með kommu í germönskum málum eins og íslensku, þýsku og Norðurlandamálunum. Landhelgisgæslan og Siglingastofnun leggja til að staðsetningar verði ritaðar í gráðum, mínútum og hlutum úr mínútu með teknu tilliti til þeirrar nákvæmni í framsetningu sem krafist er hverju sinni og sem hér segir:

  1. Breiddargráður verði ávallt ritaðar með a.m.k. fjórum tölustöfum, t.d. 64°00’N. Lengdargráður verði ávallt ritaðar með a.m.k. fjórum tölustöfum, t.d. 06°15’V, og fimm tölustöfum þegar það á við, t.d. 135°00’V. Heiti breiddar (N eða S) eða lengdar (V eða A) verði til áherslu ávallt ritað með hástaf eins og tíðkast t.d. í ensku.
  2. Ef aukastafur er notaður verði breiddar- og lengdargráður ritaðar þannig að mínútutáknið komi ávallt síðast, t.d.: 39°06,1’N, 14°00,2’V. Mínútur og tíundu hlutar úr mínútu verði ritaðar þannig: 67°05,6’N, 123°16,7’V eða ef notuð er meiri nákvæmni, t.d. 145°53,24’V.
  3. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á því hvort staðsetningar eru gefnar upp miðað við enska hefð (alþjóðlega) eða germanska (íslenska).

Dæmi á íslensku: 64°18,7’N, 035°25,3’V
Dæmi á ensku: 64°18.7’N, 035°25.3’W
Ennfremur er mælst til þess að stefnur eða miðanir séu ætíð gefnar upp með þriggja stafa tölu, t.d. 075°.”

  • Forsíða

    Velkomin á landakort.is

    Landakort.is er vefgátt fyrir landfræðilegar upplýsingar á Íslandi. Birtir eru tenglar í vefsíður sem sýna kortagögn og annað landfræðilegt efni innanlands sem utan. Vefsíðunum er raðað eftir völdum efnisflokkum sem aðgengilegir eru á forsíðu, en stutt skýring fylgir hverri skráningu. Jafnframt eru birtar fréttir um það sem helst er að gerast hér á landi í útgáfumálum korta og landupplýsingaþjónustu á netinu .